รักษารถบรรทุกของคุณให้อยู่ในสภาพใหม่อยู่เสมอเพื่อให้พร้อมวิ่งงานให้นานที่สุด

ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ารถบรรทุกของคุณจะอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ของเราจะสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ร่วมทั้งใช้อะไหล่แท้ยูดี ที่เหมาะสมกับตัวรถในการแก้ปัญหาให้กับรถของคุณ

ด้วยการวางแผนเข้ารับบริการยูดี เราจะการวางแผนบริการตารางนัดหมายตามแต่สเปค และการใช้งานของตัวรถ เพื่อให้รถคุณวิ่งงานได้ตั้งแต่วันแรกที่ส่งมอบรถให้คุณ

genuine-service-2-column-teaser