มีเวลามากขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น

อะไหล่ยูดี คุณภาพสูง

จ่ายน้อยกว่าได้รับบริการคุ้มกว่า

เพิ่มเวลาวิ่งงานด้วยงานบริการมาตรฐานยูดี

ขั้นตอนที่ 1 - ทำการนัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อศูนย์บริการยูดี ที่ใกล้ที่สุด และทำการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ บริการที่ต้อง กรุณาแจ้งป้ายทะเบียนและหมายเลขแชสซีให้ถูกต้อง

*เป็นไปตามเวลาทำการของศูนย์บริการ

ขั้นตอนที่ 2 - รับบริการได้ในวันและเวลาที่คุณสะดวก

ในวันที่คุณได้ทำการนัดหมายแล้ว ศูนย์ซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ยูดีจะมาถึงสถานที่ตามเวลานัดหมาย หลังจากได้รับบริการ คุณสามารถเช็คความเรียบร้อยและเซ็นรับงาน

ขั้นตอนที่ 3 - ขั้นตอนการชำระเงินไม่ยุ่งยาก

เมื่อได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ศุนย์บริการยูดี จะส่งใบแจ้งหนี้ไปให้คุณ 

บริการด้านอื่นๆ