สร้างรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ความคิดริเริ่มที่คาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงความยั่งยืนและประสิทธิภาพ

ยูดี ทรัคส์ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเป้าหมายที่จะบรรลุผลการปฏิบัติงานในระดับสูงสุดในอุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุก บริษัทจึงนำกำไรกลับคืนสู่ธุรกิจเพื่อการเติบโตเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสนับสนุนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โดยรวม

พลิกโฉมธุรกิจด้วยดิจิทัล

สำหรับยูดี ทรัคส์ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับความก้าวหน้าด้านโลจิสติกส์ ประสิทธิภาพการดำเนินงานและผลผลิตที่สูงขึ้น และการปรับปรุงสภาพสถานที่ทำงาน ดังนั้นจึงใช้เครื่องมือไอทีที่ซับซ้อนและแอปพลิเคชันบิ๊กดาต้าเพื่อรวมศูนย์ วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลสำคัญ ซึ่งมีให้สำหรับพนักงานเพื่อสร้างแนวคิดทางธุรกิจใหม่ ๆ และกระตุ้นการสนทนา

กรอบการทำงานเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนทั่วทั้งบริษัท ยูดี ทรัคส์ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยสามกลุ่มที่รับผิดชอบโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลตามลำดับ ภายในกลุ่มเหล่านี้ มีการจัดตั้งทีมเพื่อติดตามความคืบหน้าในปัจจุบันของความคิดริเริ่มและจัดทำแผนปฏิบัติการ

ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรับผิดชอบ

ยูดี ทรัคส์ถือว่าความยั่งยืนเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินโครงการจัดซื้ออย่างยั่งยืนบนพื้นฐานดังกล่าว บริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ของยูดี ทรัคส์ เพื่อระบุแนวทางสำหรับซัพพลายเออร์ให้ปฏิบัติตาม และแบ่งปันแนวทางเพื่อความยั่งยืนและความคาดหวังสำหรับการดำเนินธุรกิจของพวกเขา