คุณภาพ

ในฐานะ One UD เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เกินความคาดหวังของลูกค้าเสมอ เราพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่องผ่านความเชี่ยวชาญและความหลงใหล ด้วยความแข็งแกร่งทางจิตใจที่รับประกันความสมบูรณ์แบบ เรามีส่วนทำให้ชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมดีขึ้น...

Quality (1.67 MB)

quality
Healthy & Safety

สุขภาพและความปลอดภัย

ในทุกการตัดสินใจของเราในฐานะ One UD เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพของพนักงานเหนือสิ่งอื่นใด สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ มีส่วนช่วยทั้งคุณภาพและผลผลิต ปรับปรุงการมีส่วนร่วม และนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับพนักงาน

Healthy & Safety (1.61 MB)

สิ่งแวดล้อม

ในฐานะ One UD ความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบสำคัญในภารกิจของเราในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองผ่านโซลูชั่นการขนส่งเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น

Environment (2.11 MB) 

Environment