ควอนใหม่กับประโยชน์ 5 ด้าน

การใช้เชื้อเพลิงอย่างชาญฉลาดและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยที่ชาญฉลาด

การเพิ่มผลผลิตอย่างชาญฉลาด

การเพิ่มเวลาวิ่งงานอย่างชาญฉลาด