การเริ่มต้นใหม่ของยูดี ทรัคส์ ก้าวใหม่ที่สำคัญสำหรับควอน