UD Trucks - Shifting through the gears

"การจะขับไปตามเส้นทางที่เวียดนามได้คุณจะต้องเป็นนักขับที่มีทักษะอยู่แล้ว แต่รถที่คุณขับอยู่มีส่วนสำคัญอย่างมาก ลูกค้าของเราต้องพึ่งพาเราเพื่อขนส่งให้ตรงเวลาและปราศจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับ”

คุณเหงียน คง หัว
พนักงานขับรถของ CNG Vietnam

เติบโตอย่างรวดเร็ว

UD Trucks - Shifting through the gears
UD Trucks - Shifting through the gears

“ไม่เคยมีปัญหาเลยสักครั้งตลอดสิบปีที่ผ่านมา”

UD Trucks - Shifting through the gears
UD Trucks - Shifting through the gears

อ่านเรื่องอื่นๆ