UD TRUCKS - Sailing the trade winds with Alligator Logistics

“พวกมันไว้วางใจได้” คุณหลอพูด “นี่คือเรื่องหลัก แต่ผมคงไม่ต้องบอกคุณหรอก 
ก็ดูเอาเองสิครับ พวกมันได้รับความนิยมสูงมากในสิงคโปร์ก็เพราะความไว้วางใจได้นี่แหละ พวกมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆ”

คุณโรบิน หลอ
รองกรรมการอำนวยการ
อัลลิเกเตอร์ โลจิสติกส์

สภาพของโลจิสติกส์ที่นี่กำลังเปลี่ยนไป

UD TRUCKS - Sailing the trade winds with Alligator Logistics

การให้บริการลูกค้าคือกุญแจสำคัญ

UD TRUCKS - Sailing the trade winds with Alligator Logistics

ทีมของคุณพูดถึงยูดีอย่างไรกันบ้าง?

UD TRUCKS - Sailing the trade winds with Alligator Logistics

ความเห็นจากผู้ขับขี่

UD TRUCKS - Sailing the trade winds with Alligator Logistics

อ่านเรื่องอื่นๆ