เส้นทางสู่ความเป็นผู้ประกอบการ

UD Trucks - Making a nest in a transport depot

ปากต่อปาก เป็นกุญแจของการสร้างธุรกิจ

UD Trucks - Making a nest in a transport depot

“สำหรับเราแล้ว การเลือกซื้อรถบรรทุกเราจะคำนึงถึงเรื่องปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญ ผมเคยลองใช้ยี่ห้ออื่นมาแล้วแต่ก็ไว้วางใจได้ไม่เท่ายูดี พวกมันเป็นรถบรรทุกที่ทนทานและแข็งแกร่งมากครับ”
  
คุณ Sam Kon Fatt

ผู้จัดการฟลีทของ Chia Trading

& Transport Sdn. Bhd

ใช้ความเป็นผู้นำที่ดีในการรักษาคนขับเอาไว้

UD Trucks - Making a nest in a transport depot

“สำหรับเราแล้ว การเลือกซื้อรถบรรทุกเราจะคำนึงถึงเรื่องปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญ ผมเคยลองใช้ยี่ห้ออื่นมาแล้วแต่ก็ไว้วางใจได้ไม่เท่ายูดี พวกมันเป็นรถบรรทุกที่ทนทานและแข็งแกร่งมากครับ”
  
คุณ Sam Kon Fatt

ผู้จัดการฟลีทของ Chia Trading

& Transport Sdn. Bhd

อ่านเรื่องอื่นๆ