UD Trucks Quest
UD Trucks Quest
UD Trucks Quest
"การขับเควสเตอร์ไม่ใช่งานยากสำหรับผู้หญิงเลย
ตอนที่ได้ขับมันครั้งแรก ก็รู้สึกว่ามันสะดวกสบายมาก
ทำให้ฉันมีความมั่นใจสุดๆ ค่ะ

จริยา คำภักดี
พันธ์ทิพย์ ทรานสปอร์ตเทชั่น เซอร์วิส 
UD Trucks Quest

อ่านเรื่องอื่นๆ