UD trucks - A logistics innovator
UD trucks - A logistics innovator

โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนคนขับได้

ควอนเกียร์ ESCOT - หุ้นส่วนรายเดียวที่เหมาะสมกับระบบ Relay Liner® 

UD trucks - A logistics innovator
"ควอนประหยัดเชื้อเพลิงได้สม่ำเสมอไม่ว่าใครเป็นคนขับก็ตาม โดยปกติคนขับประสบการณ์สูงมักจะเลี่ยงรถเกียร์อัตโนมัติ แต่พวกเขาชอบเกียร์ ESCOT ที่เปลี่ยนเกียร์ได้เร็วและนุ่มนวล ‘ถ้าจะขับเกียร์อัตโนมัติ เราก็ขอขับแต่ยูดี’ นี่คือคำที่พวกเขาบอก!”

คุณโยชิโอะ คิมูระ
ผู้ดูแลด้านจัดซื้อทรัพย์สินโลจิสติกส์ของ ALC

โลจิสติกส์ยุคใหม่ต้องมีนวัตกรรม

UD trucks - A logistics innovator
UD trucks - A logistics innovator

เกมบะคือที่มาของนวัตกรรม

UD trucks - A logistics innovator

อ่านเรื่องอื่นๆ