ยูดี ทรัคส์ ฉลองความสำเร็จยอดการผลิตเควสเตอร์ 15,000 คัน