สร้างสรรค์เครื่องยนต์ดีเซลและรถบรรทุกดีเซลคันแรกสำเร็จ

เครื่องยนต์ยูดี: นวัตกรรมของการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ