ยูดี ทรัคส์ และกลุ่มอีซูซุ

ยูดี ทรัคส์ ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มอีซูซุมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นโลจิสติกส์ระยะยาวและยั่งยืน