ประกาศของยูดี ทรัคส์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงงาน (2)

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2011 | พิมพ์

UD Trucks Corporation จะเริ่มการผลิตอีกครั้งในกระบวนการที่สามารถเริ่มการทำงานได้นับตั้งแต่วันอังคารที่ 22 มีนาคมเป็นต้นไป การผลิตที่โรงงานทุกแห่ง (โรงงาน Ageo, โรงงาน Kounosu และโรงงาน Hanyu) จะเริ่มการทำงานอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม