บริจาคเงินเพื่อบรรเทาทุกข์เหตุการณ์แผ่นดินไหวในญี่ปุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2011 | พิมพ์

UD Trucks Corporation (ก่อนหน้านี้ชื่อ Nissan Diesel Motor Co., Ltd. ประธาน : Satoru Takeuchi) ตัดสินใจยุติการปฏิบัติงานของโรงงานต่อไปนี้ชั่วคราวจนถึงวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม: โรงงาน Ageo (Ageo-shi, Saitama), โรงงาน Kounosu (Kounosu-shi, Saitama) และโรงงาน Hanyu (Hanyu-shi, Saitama)

วอลโว่ กรุ๊ปยังตรวจสอบความเป็นไปได้ในการประสานความร่วมมือเพื่อบริจาคเงินที่รวบรวมได้จากพนักงานของตนมอบให้แก่ประเทศญี่ปุ่น