UD Trucks

ยูดี ทรัคส์เปิดตัวรถบรรทุกเพื่องานเบา CONDOR (ความสามารถในการรับน้ำหนัก 1.15–1.5 ตัน) ซึ่งตรงตามข้อกำหนดการปล่อยไอเสียปี 2010

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2011 | พิมพ์

UD Trucks Corporation (ก่อนหน้านี้ชื่อ Nissan Diesel Motor Co., Ltd., ประธาน: Satoru Takeuchi) ได้พัฒนารถบรรทุกเพื่องานเบา CONDOR ขึ้นมา (ความสามารถในการรับน้ำหนัก 1.15–1.5 ตัน) ซึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซลใหม่และมีการปรับเปลี่ยนอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดการปล่อยไอเสียปี 2010 ของญี่ปุ่น และช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง รถจะออกจำหน่ายทั่วญี่ปุ่นในวันที่ 21 ธันวาคม 2011

รถบรรทุก CONDOR เพื่องานเบาใหม่นี้ (ความสามารถในการรับน้ำหนัก 1.15–1.5 ตัน) สอดคล้องตามข้อกำหนดการปล่อยไอเสียปี 2010 โดยมีการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และฝุ่นละออง (PM) ลดน้อยลง เนื่องด้วยการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ ZD30DDTi ที่ใช้ในรถรุ่นปัจจุบัน จริงๆ แล้วการปล่อย PM ลดลงจากที่ข้อกำหนดระบุไว้ 30 เปอร์เซ็นต์ นอกจากการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้ว ยูดี ทรัคส์ยังได้นำเอาวิธีการใหม่ๆ มาใช้เพื่อช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้รถของเราได้มาตรฐานการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2015 ของประเทศญี่ปุ่นสำหรับรถเพื่องานหนัก*1

จากการปรับปรุงดังกล่าว รถบรรทุก CONDOR ใหม่ได้รับการรับรองว่าเป็นรถที่มีอัตราการปล่อยไอเสียต่ำ (รถที่ลดการปล่อยไอเสียได้ในระดับยอดเยี่ยมตามมาตรฐานปี 2009) จากโตเกียว และเขตอื่นๆ อีก 3 เขต และเมืองอีก 5 เมือง *2

*1 ไม่รวมรถระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
*2 ไม่รวมรถระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

1. คุณลักษณะที่สำคัญ

(1) เพื่อความสอดคล้องกับข้อกำหนดการปล่อยไอเสียปี 2010 ยูดี ทรัคส์ได้ดำเนินการต่อไปนี้:

a.

ลดอัตรากำลังอัดของเครื่องยนต์เพื่อการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและลดแรงเสียดทาน

 

b.

เริ่มใช้ระบบการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงคอมมอนเรลที่มีแรงดันการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น และ

 

c.

เพิ่มความสามารถของตัวเร่งออกซิเดชันและตัวกรองอนุภาคเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อปล่อยก๊าซที่สะอาดขึ้น

(2) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2015 สำหรับรถเพื่องานหนัก (ไม่รวมรถระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ) ยูดี ทรัคส์ได้ดำเนินการต่อไปนี้:

a.

เริ่มใช้แหวนลูกสูบแรงกดต่ำเพื่อให้มีระยะห่างลูกสูบที่เหมาะสม ลดแรงเสียดทาน และลดภาระเครื่องยนต์

 

b.

เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่ทำให้การเปลี่ยนเป็นอะตอมละเอียดขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และ

 

c.

ปรับเปลี่ยนคันเกียร์*3 และเฟืองขับสุดท้าย*4 เพื่อทำให้ช่วงอัตราทดเกียร์กว้างขึ้น และมีระบบเฟืองเกียร์โดยรวมดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

 

 

 

*3 รถที่ใช้เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ หรือเกียร์ธรรมดาควบคุมอัตโนมัติ 6 จังหวะ

 

*4 รถแบบดับเบิลแคปและซิงเกิลไทร์ที่มีอัตราส่วนหน้าตัดต่ำ

2. การกำหนดราคา

ราคาจำหน่ายที่แนะนำสำหรับพื้นที่โตเกียว

รุ่น

กำลังเครื่องยนต์สูงสุด

ข้อมูลจำเพาะ

ราคาคิดเป็นหน่วยเยนไม่รวมภาษีเพื่อการบริโภค

ราคาคิดเป็นหน่วยเยนรวมภาษีเพื่อการบริโภค

*1 
SKG-USZ2F24

ZD30DDTi
81kW(110PS)

ซิงเกิลแคป, ตัวถังไม้
มีขนาดมาตรฐาน,
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1.5 ตัน,
แพลตฟอร์มต่ำ,
ดับเบิลไทร์เส้นผ่าศูนย์กลางน้อย,
ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ, เกียร์ธรรมดา
5 จังหวะ

2,796,000

2,935,800

SKG-USZ1F24

ZD30DDTi
81kW(110PS)

ซิงเกิลแคป, ตัวถังเหล็กชิ้น, 
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1.5 ตัน,
แพลตฟอร์มต่ำทั้งหมด,
ซิงเกิลไทร์ที่มีอัตราส่วนหน้าตัดต่ำ,
ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ,
เกียร์ธรรมดาควบคุมอัตโนมัติ 6 จังหวะ

2,896,000

3,040,800

3. เป้าหมายยอดขายสำหรับญี่ปุ่น

 

ยอดรวมสำหรับรถบรรทุกเพื่องานเบา Condor (น้ำหนักบรรทุกคลาส 1 ตัน) ซึ่งตรงตามข้อกำหนดการปล่อยไอเสียซึ่งเริ่มใช้ในปี 2010 (ข้อกำหนด “Post New Long-term”) 200 คัน / ปี