UD Trucks
th_qst_campaign


ซื้อรถบรรทุกเควสเตอร์ 
วันนี้ รับข้อเสนอสุดพิเศษ*

เริ่มจ่ายค่างวดหลังรับรถไปนานสูงสุด 120 วัน
ฟรีสัญญาบริการระดับ Ultimate 3 ปี
ไฟแนนซ์อนุมัติภายใน 3 วันทำการ

วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2558
หรือ call center 02 305 445


เงื่อนไข*

  • ระยะเวลาการผ่อนชำระค่างวดงวดแรกขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติของสถาบันการเงินนานสูงสุดไม่เกิน 120 วัน สำหรับรถหัวลากหลังจากวันที่รับรถ
  • ลูกค้าต้องรับรถบรรทุกภายใน 30 วันหลังได้รับอนุมัติจากไฟแนนซ์
  • สัญญา Ultimate เงื่อนไขและข้อจำกัดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • ไฟแนนซ์อนุมัติภายใน 3 วันทำการหลังจากได้เอกสารและข้อมูลลูกค้าและผู้ค้ำประกันครบถ้วน เฉพาะการทำสัญญาซื้อขายไม่เกิน 2 คัน ซึ่งได้แก่ รถเควสเตอร์ 2 คันหรือรถเควสเตอร์ 1 คันพร้อม 1หาง กรณีอื่นๆระยะเวลาอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาของสถาบันการเงิน
  • เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อกับศูนย์บริการในเครือวอลโว่ กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด เท่านั้น
  • การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับบริษัทฯและสถาบันการเงินที่สนับสนุนโครงการนี้เท่านั้น รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เฉพาะรุ่นที่บริษัทกำหนดเท่านั้น